úradný preklad

   Slovenčina - angličtina

 
 

Mgr. Jana Marosyová


Telefónne číslo


       +421 (0)908 780 950

      

E-mail


 1. Bullet preklady:

     janamarosyova@gmail.com

     preklady@more-pjc.sk


 1. Bullet jazykové kurzy a pobyty v zahraničí:

     cestovanie@more-pjc.sk


 1. Bullet výučba anglického jazyka:

     jazyky@more-pjc.sk


IČO: 43 047 581

DIČ: 1074363224

Neplatiteľ DPH

 

Kancelária prekladateľa

Ivana Krasku 1, 934 01 Levice

Vitajte na stránke úradného (súdneho) prekladateľa, jazyk slovenský – anglický a naopak.

Ponúkame vám kvalitné, cenovo prístupné preklady v čo najkratšom možnom čase, podľa daných možností a podmienok.

Úradný prekladateľ - anglický jazyk - Levice
                  Mgr. Jana Marosyová