úradný preklad

   Slovenčina - angličtina

 
 

Regionálna cestovná agentúra RegionVino


 1. Bullet Prezentácia Tekovského, Pukanského a Hontianskeho vinohradníckeho regiónu


 1. Bullet Ponuka sprievodcovských služieb zameraných na spoznávanie regionálnych destinácií a organizácia zážitkových podujatí pre vašich obchodných partnerov, zamestnancov alebo priateľov a rodinu.


Jazykové a zážitkové kurzy, pobyty a tábory MORE

 1. Bullet Ponuka jazykových a zážitkových kurzov, pobytov a táborov (na Slovensku, v anglicky hovoriacich krajinách, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, ale aj v Rusku), ktoré majú vždy niečo “MORE” (naviac).


PO ANGLICKY! MORE

 1. Bullet Jazykové kurzy pre deti, mládež a dospelých, zábavne, zodpovedne a za skvelé ceny. Doučovanie, individuálna výučba,“dovyučko”, miniskupinky, firemná výučba a víkendová výučba.

Vitajte na stránke úradného (súdneho) prekladateľa, jazyk slovenský – anglický a naopak.

Ponúkame vám kvalitné, cenovo prístupné preklady v čo najkratšom možnom čase, podľa daných možností a podmienok.

Úradný prekladateľ - anglický jazyk - Levice
                  Mgr. Jana Marosyová