úradný preklad

   Slovenčina - angličtina

 
 

- prekladateľ sídliaci v Leviciach s celoštátnou pôsobnosťou s dlhoročnou praxou prekladania textov všeobecného aj odborného charakteru (zmluvy, ekonomické texty, úradné dokumenty atď.)


- absolventka VŠ v odbore anglický jazyk, prekladateľstvo a učiteľstvo so štátnou skúškou prekladateľstva v anglickom jazyku


- lektor anglického jazyka a koordinátor jazykových kurzov a pobytov v zahraničí

 

Vitajte na stránke úradného (súdneho) prekladateľa, jazyk slovenský – anglický a naopak.

Ponúkame vám kvalitné, cenovo prístupné preklady v čo najkratšom možnom čase, podľa daných možností a podmienok.

Úradný prekladateľ - anglický jazyk - Levice
                  Mgr. Jana Marosyová